شرایط استفاده

این وب سایت تنها برای کمک به مشتریان در گردآوری اطلاعات سفر، تعیین دسترسی به کالاها و خدمات مربوط به سفر، تهیه مشروعات الزامی یا در غیر این صورت انجام معاملات با تامین کنندگان سفر و برای سایر اهداف ارائه شده است. مشتری از طریق وب سایت و یا رزرو از طریق ما در این وب سایت و یا از طریق نمایندگی خدمات مشتری ما رزرو می کند.

این وب سایت به شما پیشنهاد می شود بدون پذیرش تمام اصطلاحات، شرایط و اعلامیه های مندرج در زیر (به طور کلی، "شرایط استفاده" یا "توافق") به پذیرش شما بستگی دارد. لطفا شرایط استفاده را با دقت بخوانید. با دسترسی به این وبسایت یا استفاده از این وبسایت، رزرو محصولات یا خدمات سفر در این وبسایت یا تماس با عوامل مرکز تماس ما، شما موافقت میکنید که شرایط استفاده از آن در حال اعمال است. اگر با شرایط استفاده موافق نباشید، لطفا از طریق این وب سایت یا عوامل مرکز تماس ما از رزرواسیون استفاده نکنید. در هر زمان این شرایط استفاده را تغییر دهید و استفاده مداوم از این وب سایت به شرطی پذیرش شرایط به روز شده استفاده می شود.

استفاده از وب سایت

به عنوان یک شرط استفاده از این وب سایت، شما این را عذر خواهی می کنید

 

(i) شما حداقل 18 سال سن دارید و ذهنیت صحیح دارند

(ii) شما دارایی قانونی برای ایجاد یک الزام قانونی قانونی دارید

(iii) شما از این وب سایت تحت شرایط استفاده استفاده کنید

(iv) شما تنها از این وب سایت برای رزرو قانونی برای شما یا برای فرد دیگری که برای شما قانونی مجاز به عمل است، استفاده کنید.

(v) شما دیگر افراد راجع به شرایط استفاده برای رزروهایی که از طرف آنها انجام داده اید، از جمله تمامی قوانین و محدودیت ها، مطلع خواهید شد.

(v) تمام اطلاعاتی که توسط شما در این وبسایت ارائه شده درست، دقیق، جاری و کامل است

(vii) اگر شما یک حساب آنلاین با این وبسایت داشته باشید، اطلاعات خود را از حساب خود محافظت خواهید کرد و نظارت و مسئولیت هرگونه استفاده از حساب شما توسط شما و هر کسی غیر از شما خواهد بود. ما حق خود را تنها با اختیار ما برای انکار دسترسی هرکسی به این وبسایت و خدماتی که ارائه می دهیم، در هر زمان بدون اطلاع و برای هر دلیل، از جمله، اما نه محدود به، برای نقض این شرایط استفاده، حفظ می کنیم.

فعالیت های ممنوعه

از این وب سایت یا محتوای آن برای هر هدف تجاری استفاده کنید

 

هر گونه پیش بینی، تقلبی یا تقلب در هر تقاضایی را رزرو کنید یا رزرو کنید

دسترسی، نظارت و یا کپی هر گونه محتوا یا اطلاعات این وب سایت با استفاده از هر ربات، عنکبوت، اسکرپ یا سایر ابزارهای خودکار و یا هر فرآیند دستی برای هر هدف بدون اجازه کتبی کتبی ما؛

محدودیت های هر سرآیند انحصاری ربات را در این وب سایت نقض کنید یا از اقدامات دیگر استفاده شده برای جلوگیری یا محدود کردن دسترسی به این وبسایت جلوگیری کنید یا از آنها دور شوید.

اقداماتي را انجام دهيد كه ممكن است در اختيار ما قرار گيرد يا ممكن است تحريمي غير منطقي يا غيرعادي در زيربخش ما داشته باشد.

به هیچ وجه بدون اجازه کتبی کتبی به هیچ وجه از این وب سایت (شامل، بدون محدودیت، مسیر خرید برای هرگونه خدمات مسافرتی)

"قاب"، "آینه" و یا به هر دلیلی هر بخشی از این وب سایت را به هر وب سایت دیگر بدون مجوز کتبی قبلی ما.

محتوای و اطلاعات موجود در این وب سایت (شامل، اما نه محدود به قیمت و در دسترس بودن خدمات مسافرتی) و همچنین زیرساخت هایی که برای ارائه چنین محتوایی و اطلاعات استفاده می شود، به ما و یا تامین کنندگان و ارائه دهندگان ما اختصاص دارد. در حالی که شما ممکن است نسخه های سفر خود را (و اسناد مربوطه) برای سفر یا خدمات رزرو شده از طریق این وب سایت محدود کنید، شما قبول ندارید که در غیر این صورت تغییر، کپی، توزیع، انتقال، نمایش، انجام، تولید، انتشار، مجوز، ایجاد کارهای مشتق شده از، انتقال، یا فروش یا فروش مجدد هرگونه اطلاعات، نرم افزار، محصولات یا خدماتی که از این وبسایت یا از طریق این وب سایت دریافت شده است. علاوه بر این شما موافقت نمی کنید:

اگر رزرو یا حساب شما علائم تقلب، سوءاستفاده یا فعالیت مشکوک را نشان می دهد، ما ممکن است هر گونه رزرو با نام، آدرس ایمیل یا حساب شما را لغو کنیم و هر حساب مربوطه را ببندیم. اگر فعالیت های جعلی را انجام داده اید، ما حق انجام هرگونه اقدام قانونی لازم را داریم و شما ممکن است مسئول خسارت های مالی، از جمله هزینه های دادرسی و خسارت، باشد. برای محاکمه لغو رزرو یا انجماد یا بسته شدن حساب، لطفا با ما تماس بگیرید.